Master Thesis Preparation (TI-MTP)
Fall 2010 (Q1)
    Recommended Course in the Master of Science in Technical IT Curriculum

 

 

 
Course Schedule             

Course Description

Course Evaluation

Link til Tek-IT studieordning

Link til Thesis page at AU

References & links


Course Book

Participants

Documents

Topics

Teachers

 

 
 
 

 

 
  Date Messages and news
  2.11.10 Tilbagemelding fra eksaminationen gives efter den 3.11.2010.
  18.10.10 Deadline for aflevering er onsdag den 20.10.2010, kl 12. - email til foh.
  21.09.10 Multimediestuderende kan mødes hos HKA onsdag 22.09 kl 12.15-13.15 på Henriks kontor (523 a)) for uddybning af emneoverskrifter.
  24.8.10 Kurset starter onsdag den 25. august 2010, kl. 9.00 i lokale 317 på IHA.
  5.8.10 Velkommen til hjemmesiden for kurset "Specialeforberedele - TI-MTP" på civilingeniøruddannelsen i Teknisk it. Kurset kører næste gang i efteråret 2010 på IHA.