Discrete Mathematics
Efterår 2011
Informations- og Kommunikations- Teknologi
Ingeniørhøjskolen i Aarhus
Forside ·
Materiale ·
Om kurset ·
Uge for uge ·
Kontakt ·

Om kurset

Kursusbeskrivelse

Målet med kurset er at den studerende behersker den diskrete matematik der er grundlaget for at gennemføre software engineering pakken på MSc studiet og tage kurser på datalogisk institut.

Indhold:

Matematiske strukturer
mængder, funktioner, relationer, grafer
Propositionslogik
booleske værdier, operatorer, regneregler
Prædikatlogik
typede variabler, kvantorer, regneregler
Induktive og rekursive definitioner
naturlige tal, sekvenser og binære træer
Bevisførelse
induktion, modstrid, etc.

Læringsmål

Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne:

Undervisningsform

I hver uge fra uge 34 til og med uge 40 vil der blive afholdt undervisning i lokale 515 på Ingeniørhøjskolen i Aarhus om mandagen fra kl 12:30 til kl. 16:15. Derudover vil der være øvelser hver onsdag fra 8:00 til 12:00 i lokale 521 på Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Obligatoriske afleveringsopgaver: der skal afleveres een om ugen i ugerne 35-40.

Slutevaluering af kursusforløbet

For at evaluere hvordan kurset er forløbet er der foretaget en slutevaluering af de studerende. Dette skal ske via et skema.

Eksamen

Eksamen er en 15 minutters mundtlig prøve uden forberedelse den 23. oktober 2009 og rækkefølgen på de studerende findes her. I forventes at vide hvad i vil sige til hvert af eksamensspørgsmålene (se nedenfor), sådan at I selv kan starte og holde den gående 5-10 minutter. Eksaminator vil forsøge at holde jer på sporet ved hjælp af uddybende spørgsmål. Til sidst stiller eksaminator og/eller censor evt. nogle supplerende spørgsmål. Efter votering får i bedømmelsen efter 7-trins-skalaen.

Mulige eksamensspørgsmål:

  1. Mængder
  2. Logik
  3. Relationer
  4. Funktioner
  5. Grafer
  6. Rekursion og induktion
  7. Bevisteknikker

Pensum: The Essence of Discrete Mathematics, Neville Dean, Prentice-Hall, 1997. + ekstra materiale


Opdateret 11. juli 2011
Peter Gorm Lrasen (pgl@iha.dk