Distributed Real-Time Systems
Examination january 2009 (in danish)

 

 

Evaluering (Opdateret 27.1.2008).

Aflevering af rapport samt individuel mundtlig eksamen i rapport og teori.

Censur og bedømmelse: ekstern censur efter 7-skalaen. Der gives én samlet karakter efter 7-skalaen for det skriftlige arbejde og den mundtlige prøve.

 

Eksamensform:

 

Eksaminationen består af tre dele.

Først en fælles demonstration, hvor projektgruppen i gruppelokalet demonstrerer sit projekt.

 

Dernæst en individuel eksamination af hver projektdeltager (da det ikke længere er lovligt at afholde gruppeeksamen).

 

Den individuelle eksamination er opdelt i to dele. Først en eksamination i projektet ud fra den afleverede projektrapport og dokumentation. Dernæst en individuel mundtlig eksamen, hvor hver deltager trækker et eksamensspørgsmål fra en liste af offentliggjorte spørgsmål. Spørgsmålene offentliggøres ved slutningen af semestret.

 

Der vil være mulighed for at anvende et par nøje udvalgte figurer (f.eks. klasse- og sekvensdiagrammer) fra den gennemgåede teori (vha. PC og PC-kanon).

 

 

Eksamensspørgsmål:

 

Offentliggøres i slutningen af semestret.
Spørgsmålene fordeler sig på udvalgt teori fra henholdsvis spor 1 og spor 2.