Distributed Real-Time Systems
Report Guidelines (in danish)

 

 

Projektets dokumentation består af følgende to dele:

 

  1. En hovedrapport, der beskriver projektet og den fulgte udviklingsproces mm.
    I denne del reflekteres der over fagets faglige indhold og hvorledes dette er forsøgt anvendt i projektarbejdet og hvad I har lært af at gennemføre projektet. Denne rapport skrives primært til censor, underviser og jer selv. Omfanget af denne hovedrapport må ikke overstige ca. 30 sider (eksklusiv figurer). Denne kan valgfrit udarbejdes på dansk eller engelsk.
     
  1. En projektdokumentation, der beskriver det udviklede produkt.
    Denne dokumentation skrives primært til en anden softwareudvikler, der skal kunne arbejde videre med jeres produkt og videreudvikle eller vedligeholde produktet ud fra den udarbejdede produktdokumentation. Denne dokumentation skrives på engelsk.

 

Hver af disse indsættes f.eks. i sit eget ringbind, der tydelig markeres med enten hovedrapport eller projektdokumentation, projektets navn og projektdeltagere. Den detaljerede information som kode mm. afleveres på en vedlagt CD-ROM.

 

Materialet afleveres i to eksemplarer..

 

Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med EIT-afdelingens nye vejledning (januar 2004) for udarbejdelse af projektrapporter for hhv. semester- og afgangsprojekter.

 

Vejledningen indeholder forslag til dispositioner og indhold for hhv. hovedrapport og projektdokumentationen - se nedenstående links, .

 

Dansk udgave:   VejledningForEitProjekter.pdf

Engelsk udgave: Guidelines, EIT-projects.pdf