Objektorienteret Netværkskommunikation (ONK1)

 TilbageATB Intranet IHA

Pensumplan

Bemærk! - dette er den vejledende pensumplan. Brug Campusnets lektionsplan for gældende pensum inden en forelæsning

Uge Kommentar Emne Litteratur:          
1 Forelæsning om distribuerede systemer flyttes formodentligt til ugen efter. Teori: Introduktion til faget
 • Introduktion og praktiske detaljer:
 • To sidste semesters ONK1 og OOMI
 • Forbindelse til OOMI på kandidatuddannelsen
 • Diskussion - mine og jeres forudsætninger og forventninger
 • Introduktion til brug af litteratur og øvelser
 • Forelæsning: Distribuerede systemer - en kort repetition, & introduktion af Middleware begrebet, og begreberne Heterogenitet og Transparens

 

Volume 1: afsnit 1.1 (1.1.2 kun kursorisk)

 

2   Teori:  Principper bag objektorienteret Middleware
 • Forelæsning: Principper bag objektorienteret Middleware

Teori:  Design af distribuerede objekter generelt

 • Forelæsning

 

Pensum (web): Installation af AXIS

Volume 1: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3

 

  Introduktion til første obligatoriske opgave, formning af grupper  
3   Teori: SOAP og Webservices
 • Introduktion til XML
 • Gennemgang af SOAP og WSDL. Introduktion til UDDI
 • Introduktion til AXIS SOAP server, herunder Tomcat og Java SDK udvikling, samt generelt om Webservere og Application Servere (bl.a. Apache og IIS)
Volume 1: 4 (kun s.63), 4.13 (XML intro)

Volume 1: 4.14, 4.15
UDDI: UDDI gennemgang

4 KUN øvelser + projektarbejde i dag  
Lab: SOAP i praksis på en JAVA platform  (AXIS)
 • Installation af SDK, Tomcat og AXIS
 • Øvelser i XML
 • Øvelser i SOAP og WSDL cross platform (fra Microsoft til Java)

 

 
5   Teori: AXIS SOAP og brug af komplekse typer
 • SOAP/WSDL er mere end atomare typer
 • Komplekse typer - udfordringer og muligheder generelt
 • Understøttelse af komplekse typer i AXIS SOAP
 • Brug af deployment værktøjet i AXIS og .wsdd filer
 • Værktøjsunderstøtelse (udviklingmiljøer) i Java
Volume 1: 4.16, 4.17

 

6   Teori: Microsoft SOAP, samt SOAP på små apparater
 • UDDI
 • Microsofts understøttelse af SOAP i Visual Studio
 • Internet Information Server og Webservices (C++)
 • SOAP i små apparater (Pocket SOAP og J2ME)

 

Volume 4.18

Kursorisk supplerende: 
MS Webservices introduktion
Tutorials til brug ved øvelserne:
Walkthrough: Creating an XML Web Service Using Managed Extensions for C++
Walkthrough: Accessing an XML Web Service Using C++

Kursorisk: Consuming a Web Service with Smartphone 2002
Pocket SOAP COM Component

Calling Secure Web Services (Pocket PC)

J2ME MIDP SOAP OpenSource

Lab: SOAP på Microsoft platformen
 • Øvelse: C++ .Net Webservice og klient
 • Øvelse: C++ .Net Webservice med JAVA klient (via WSDL2Java funktionen i AXIS)
 • Kursorisk øvelse: Lav en C# Windows klient til C++
 • Kursorisk øvelse: Lav en Pocket PC SOAP klient til AXIS og IIS Webservices
7 Arbejd selvstændigt med jeres projekter  
8   Teori: Objekt persistens
 • Persistens
 • - gennem filsystemer
 • - object relational mapping (til database)
 • - i objektorienterede databaser
 • - brug af frameworks og services

Midtvejsevaluering

Pensum: Emmerich: 10.1, 10.3 og 10.4
 
 9 Projekter afleveres (obligatorisk opgave 1) Teori: Sikkerhed
 • Introduktion til sikkerhed og distribuerede systemer
 • Begreber og definitioner
 • Værktøjer og teknologier til sikring af Web services
 
  Lab: øvelse i Web service sikkerhed  
10   Projekter præsenteres af de studerende  
   
11   Teori: Introduktion til JAVA RMI
 • Forelæsning: Introduktion til RMI

Pensum: http://java.sun.com/products/jdk/rmi/
Pensum: White Paper om RMI
Pensum: Getting Started anvendes også til øvelserne
Pensum: Emmerich afsnit 4.3, 5.2
 

Kursorisk: RMI Specification

  Lab: I gang med RMI
 • Øvelse: HelloWorld i RMI udgave (Getting Started)
 • Med udvidet og ændret indhold - Se under øvelser
 
12  

Teori: RMI del 2

 • Forelæsning om RMI Activation og Factory Pattern
 • Forelæsning: Fornuftige arkitekturer i Java RM
 • Forelæsning: Forskelle og ligheder med SOAP, CORBA og DCOM, styrker og svaghederI

 

 

Pensum Emmerich: 8.1.4 og 9.1

Pensum: Applying the Factory Pattern to RMI

 

 

Lab: RMI del 2

 • RMI og Activation
 • Brug af Factory Pattern
 • Activation tutorial

 

 
13  

Teori: RMI del 3

 • Forelæsning: Sikkerhed i Java RMI
 • Forelæsning: Mulige arkitekturer i Java RMI

 

 

Pensum: Emmerich: 6.1-3, 7.1 og 7.3

Kursorisk: Emmerich: 6.4 og 7.2

 

 

 

  
14    Teori: Introduktion til CORBA
 • Introduktion til CORBA
 • CORBA programmering af client/server applikation i heterogene miljøer

 

  Lab: CORBA i praksis (frivilligt om I vil lave CORBA øvelser eller arbejde på obligatorisk opgave 2) CORBA Øvelse 1:
Udvikling og afprøvning af simpel CORBA klient og serverapplikation i Java og C++
15    Teori: Introduktion til DCOM
 • Introduktion til CORBA
 • CORBA programmering af client/server applikation i heterogene miljøer
 • Forelæsning: hvornår skal jeg væge hvilket Middleware?
 • Slutevaluering
 
Obligatorisk opgave 2 afleveres

.