Objektorienteret Netværkskommunikation (ONK1)

 TilbageATB Intranet IHA

Kursusbeskrivelse

 

 

 

Kurset fokuserer på at programmere netværksforbindelser og på at opnå praktisk erfaring med objektorienteret design og programmering af netværksforbindelser.
I løbet af kurset vil man få erfaring med at anvende kommercielle middleware produkter.  

Undervisningen formes via en række forelæsninger, og efterfølgende lab-øvelsesforløb. I løbet af kurset skal der udarbejdes to større skriftlige obligatoriske opgaver, hvor der skal arbejdes selvstændigt i mindre grupper. 

Der vil i kurset blive fokuseret specielt på middleware teknologierne Web services (SOAP) og Java Remote Method Invocation (RMI), der vil blive anvendt i forbindelse med de to obligatoriske opgaver.

Formål:
Den studerende skal kunne:

  • redegøre for de grundlæggende principper og teknikker omkring interproceskommunikation over såvel lokalnetværk som Internettet.

  • redegøre for de principper omkring transparens og heterogenitet (platforms og programmerings-sprogs uafhængighed)

  • redegøre for anvendelsen af Java RMI, XML/SOAP (Webservices), herunder forskelle/ligheder, fordele/ulemper teknologierne imellem. Samt på overordnet niveau forstå forskelle og ligheder med CORBA teknologien

  • anvende objektorienterede teknikker til at designe og programmere netværksforbindelser ved brug af middleware, og bevise dette ved at konstruere og dokumentere to distribuerede systemer der gør brug af én eller flere af ovenstående teknologier

Indhold:

  • Transparens og heterogenitet i distribuerede systemer

  • Distribueret objektmodel, livscyklus og arkitektur

  • Distribuerede applikationer

  • Persistens og transaktioner

  • Remote procedure call (RPC) og Suns Remote Method Invocation (RMI)

  • Webservices, XML, SOAP, WSDL og UDDI

Undervisningsform:

Kursustiden er fordelt på ca. 50 % til forelæsninger og ca. 50 % til LAB øvelser.

Evaluering:                                                                                                             

ITONK1-U01 evalueres på grundlag af en mundtlig eksamen efter 13-skalaen. Obligatorisk opgave 2 indgår i bedømmelsen.