Objektorienteret Netværkskommunikation (ONK1)

 TilbageATB Intranet IHA

Bøger

 

  Engineering Distributed Objects

By Wolfgang Emmerich
Hardcover, 390 sider

ISBN: 0471986577

Published: april 2000

Vi har tidligere anvendt Emmerich bogen i ONK og OOMI fagene. Den anvendes dog ikke længere, bl.a. fordi ONK nu kun dækker RMI og Web services, og dette falder udenfor Emmerichs hovedfokus (der er på CORBA og DCOM).

Jeg kan dog stadigvæk anbefale at læse bogen, der giver en god introduktion til distribuerede systemer på et "højt plan".

Sidste semester skrev jeg:

"Emmerich bogen giver en solid teoretisk ballast om principperne i moderne Middleware, eksemplificeret ved teknologierne CORBA, COM og RMI, og illustreret ved udstrakt brug af UML.

Bogen mangler dog praktiske eksempler, og vil derfor fungerer som fagets grundbog og blive suppleret med artikler og uddrag fra andre bøger med praktiske eksempler."

Her kan se nogle forslag til Andre bøger om objektorienteret netværkskommunikation

Og her er en samling links til artikler opdelt efter emne.