Microcontrollers 1 (MIC 1) 
Projektsiden
  Opdateret 09 marts 2006


  Krav til projektvalg
  Krav til projektrapport

  AFLEVERING AF MIC-rapporter senest ONSDAG 24. MAJ KL.11.00 til Henning Hargaard (lokale 508b).


Inspirationsemner (elementer, der kan indgå i / være projektet ) :

  1-Wire Digital Thermometer DS18S20 (AVR demo board)
  Serial Alarm Real-Time Clock DS1305 (AVR demo board)
  RS-485/RS-422 Transceivers MAX3082 (AVR demo board).
Giver mulighed for opbygning af simpelt LAN.
  8-bit I/O expander for I2C-bus PCF8574 (AVR demo board).
  16K I2C Serial EEPROM (AVR demo board).
  Infrarød kommunikation via IrDA-tranceiver Actisys IR-210L (Konnektor på AVR demo board).
  Interface for standard PS2-keyboard (Konnektor på AVR demo board).
  Scanning af matrix-keyboard.
  Stregkodelæser (vi har enkelte enheder med RS232-interface).
  Styring af step-motorer.
  USB-controller (et svært emne, der måske skal holdes på det teoretiske plan).
  CAN-controller (vi har erfaringer med både MCP2510 og SJA1000).
  Luftfugtigheds-sensor (erfaringer med SHT11).
  Software-UART.
  In-circuit programmering (herunder boot-loading) : Et godt emne for netop Mega16.
  MIDI-port interface (vi har et MIDI keyboard med gameport-interface).
  Implementering af digitale filtre.
  Vejeindikator - evt. med tællevægt-funktion (vi har diverse vejeceller).
  Intelligent batteri lader.
  Radiostyret ur (dekodning af DCF77 radiosignalet fra Frankfurt).
  SMS-interface (via mobiltelefon eller GSM-modem) :
    Hardwaremanual for vores Siemens Terminal TC35i (Klik her).
    AT-kommando-sæt for TC35i (klik her) og AT-kommando-sæt for MC35i (klik her).
    Disse manualer kan også hentes HER.
  Interface til GPS-modtager (vi har p.t. ikke nogen i huset).
  Grafisk display (vi har erfaring med forskellige typer).
  Robot (vi har enkelte Lego Mindstorms i huset).
  Flashkort-interface (svært).
  Talesyntese.   
  RTOS : Vi har dette operativsystem i huset.


  Tidligere udførte projekter (klik her)


Links til yderligere inspiration :

  Atmel's application notes
  AVR Freaks
  Diverse tutorials omkring protokoller


  Sådan kommer eksamen i hovedtræk til at forløbe :

--- Da vi (desværre !) ikke længere må afholde gruppeeksamen, kommer info herom senere (når vi ved, hvad vi så gør i stedet --

Holdet må gerne forberede en (meget kort) introduktion.
Der vil typisk være mulighed for at demonstrere projektet, men dette forudsætter, at holdet medbringer evt. hardware på en form, så man blot behøver at tilslutte strømforsyning (igen af hensyn til den begrænsede tid). Demonstrationen kan indgå som en naturlig del af samtalen.
Hardware (undtaget naturligvis egenindkøbt STK500-kit) skal afleveres senest dagen efter eksamen.
Dette gælder også evt. lånt AVR Demo Board !