IT-JAV2 hjemmeside

 Bemærk:

1) IT-JAV2 gennemføres i 2.kvarter efterår 2008, med start tirsdag den 21/10 kl. 11.15.
2) Det aktuelle indhold på denne side vil blive ændret en del inden kursusstart.
 

Information

Problemer med PC’ere o.l: IT afdelingens Helpdesk lokale 325 (helpdesk@iha.dk

Kalender: se CampusNet

Kursusbeskrivelse

Kursusplan

Holdopdeling

Underviser: Bjarne Andersen (ba@iha.dk)

 


 

Undervisningsmateriale  


Lektioner

Introduktion til IT-JAV 2
Java ME
MIDP og MIDlets

Grundlaeggende Java arkitektur
Platform uafhaengighed
MIDP GUI
RMS - Record Management System
JVM arkitektur
Sikkerhed
Kryptering
----------------------------------------

 

Diverse

 

Laboratorieopgaver
LAB
1 - Diverse installationer og tutorials
LAB 2 -
MIDP GUI eksempler
LAB 2A

LAB 4 - Arbejde med RMS 

LAB 5 - RMS datamapping

LAB 6 - Verificering af class-filer

LAB 7 - JVM relaterede appletter

LAB 13 - MIDlet sikkerhed med digitale signaturer
LAB 14 - Afleveringsopgave

------------------------------------------------

 

Programeksempler fra "Kicking Butts ..."

 

Bøger og manualer
The Java Language Specification 3. udgave

The Java Virtual Machine Specification 2. udgave
Inside the Java 2 Virtual Machine (Bill Venners)
Inside the Java 2 Virtual Machine - Applets

 

Artikler og noter
A Survey of J2ME Today

java.net J2ME tutorial

MIDP 2.0: Introduction
MIDP Event Handling

Databases and MIDP
     Part 1 Understanding the Record Management System

     Part 2 Data Mapping
Understanding MIDP 2.0's Security Architectur

MIDP Application Security
     Part 1 Design Concerns and Cryptography

MIDP 2.0 Signed MIDlet Developers Guide v2.0

Prime Number Hide and Seek - How the RSA Cipher Works

MIDP Network Programming using HTTP and the Connection Framework

 

 


 

Programmel

Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2

NetBeans 6.1

 


 

Supplerende materiale

Classloadere