Opgaver i kurset ITKPU

Lektion Opgave Løsningsforslag
1 Lab 1: KPU Lab1 DLL
Emne: Brug af DLL-filer i C++
KPU_Lab01_Dll_V​S2012.zip
KPU_Lab01_Dll.z​ip
2 Lab 2: KPU Lab2 Plug-inn
Emne: plug-ins i C++.
KPU_Lab02_PlugI​nn_VS2012.zip
KPU_Lab02_PlugI​nn.zip
3 Lab 3: KPU Lab 3 COM med ATL
Emne: COM
KPU_Lab03_COMme​dATL.zip
4 Lab 4: KPU Lab 4: Use of Assemblies
Emne: shared assemblies
KPU_Lab04_Assem​blies.zip
5 Lab 5: Security - Sandbox lab
           KPU Lab 5 Memory Leaks
Emne: Security og Memory leaks
KPU_Lab05_Secur​ity.zip
6 Lab 6: KPU Lab 6 Dependency Injection
Emne: Dependency Injection
 
7 Lab 7: KPU Lab 7 MEF
Emne: MEF
KPU_Lab07_MEF.z​ip
8 Lab 8: KPU Lab 8 PRISM
Emne: PRISM
 
9 Lab 9: Pinvoke samt
KPU Lab 9 COM Interop
Emne: interoperability
KPU_Lab09_PInvo​ke.zip

KPU_Lab09_COMIn​terop.zip
10 Lab 10: KPU Lab Windows Store Apps
Emne: Windows Store Apps
 
11 Lab 11:  ITKPU Lab Windows8 Components
Emne: Windows8 komponenter
 
12 Lab 12: KPU Lab: DLR og Office Interop.
Emne: DLR
KPU Lab: Portable Class Libraries
Emne: PCL
KPU Lab: Win8 og PCL
Emne: Windows 8 og PCL
 
13 Lab 13:
Emne:
 
14 Lab 14: KPU Lab: Windows Services
Emne: Windows Services
 

Senest opdateret 18. marts 2014 af  PER

Tilbage