Vejledende Lektionsplan for KPU1 - efteråret 2005.

Senest opdateret 01. august 2005 af  PER

Ugenr. Emne Litteratur:           Sider
35 Introduktion til ITKPU1, samt en kort introduktion til komponentbaseret programudvikling.
Komponent strukturer samt introduktion til brug af DLL-filer i C++.
 
DLL-msdn
 
36 Lab1: Brug af DLL-filer i C++
Design af komponenter samt oversigt over principper for komponent design
???
 

 
37 Lab2: Brug af DLL-filer i C#
Component Classification and The Design Principles: DIP, SRP, ISP

RCM: DIP, SRP og ISP

 
38 Lab3: Pinvoke og callbacks
Granularity:  REP, CRP, CCP, ADP  samt Stability: SDP, SAP

RCM: Granularity og RCM: Stability

 
39 Lab4: Plugins
Introduktion til COM

???
 
40 Lab5: COM med håndkraft
Introduktion til ATL samt dynamic invocation

???
 
41 Lab6: COM med brug af ATL
Datatyper i COM samt automation

???
 
42 Efterårsferie    
43 Lab7: COM ATL med brug af attributter
.Nets komponentmodel

 
 
44 Lab8: Non-visual controls
Custom Controls

 
 
45 Lab9: Custom Controls
User Controls

 
 
46 Lab10: User Controls
Ownerdrawn controls

???
 
47 Lab11: Ownerdrawn controls
Interoperability

???
 
48 Lab12: Interoperability
Services: Web-, Windows- og databaseServices

 
 
49 Lab13: Windows services
Forberedelse til eksamen
   

Bog: Programming .NET Components, Second Edition af Juval Lowy.
Artikler: (disse kan downloades fra Campusnettet-fildeling-Papers)

  Af Rober C. Martin (RCM):  
     
     
     
  Fra MSDN: DLL-msdn
     
     

Klasselokale: 314
Lab.øvelser foregår i lokale 515.

Version 1.0 - 01.08.05
Poul Ejnar Rovsing