Exercises

Senest opdateret 25. april 2005 af  TG

 Exercise PC-1  Afprøvning af Linux-kommandoer.
 Se "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Exercises"
 Exercise PC-2  Afprøvning af flere Linux-kommandoer.
 Se "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Exercises"
 Exercise PC-3  Shell scripts
 Se "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Exercises"
 Exercise PC-4  Systemadministration af enkeltbrugersystem
 Se "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Exercises"
 Exercise LIAB-1  Programmering af et embedded Linux-system (user space)

 Se "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Exercises"

 Exercise LIAB-1 består i at løse opgave 1, 2, 3, 4, 5, som er beskrevet i den udleverede
 artikel "Linux i Embeddede Systemer (første dag)".

 Hjælpemateriale:   
 - idait_exercise_demo.tgz
 - StdLiab4G-520-feb-2004.tgz ( denne fil erstatter liab4D-520-may-2002.tgz, som omtales i
   øvelserne )

 Disse filer er anbrugt under "Campusnet/ITLNX1/Fildeling/LIAB_Files
 Exercise LIAB-2 (projekt-1)  Transformation af karakterer

  Se "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Exercises"

 hjælpemateriale "Advanced Linux Programming"
 Exercise LIAB-3  Emne: Programmering af device driver's i et embedded Linux-system (kernel space)

 I denne øvelse skal der udvikles en device driver til styring af display og til aflæsning af tastatur.

 Exercise LIAB-3 består i at løse opgave 1-5 i
 "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Exercises/itlnx1_exercise_liab-3.pdf"
 (User space-løsningen kan evt. springes over, så I i stedet udvikler device-driveren til
 display og keyboard ud fra de device-driver-eksempler, der er gennemgået i teorilektionerne.

 Disse eksempler fra teorilektionerne findes under:
 "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Eksempler_på_device_drivers"  
 (eksemplerne styrer bl.a.lysdioderne på LIAB'en)     

 Obs: før en device-driver kan indsættes som modul i LIAB'ens kerne, er det nødvendigt at
 udføre følgende på Linux-host (som danner grundlaget for hvordan den udviklede device-
 driver kan indsættes i den kørende LIAB's Linnux-kerne):
 - opret directory StdLiab4G-520-feb-2004 ud fra filen StdLiab4G-520-feb-2004.tgz i et
   subdirectory "drivers" under dit home-directory, f.eks.: /home/tg/drivers
 - skift directory til /home/tg/drivers/StdLiab4G-520-feb-2004/software/liabkernel/linux
 - udfør kommandoen: cp liab_520_net_jffs2_graphics.config .config
 - udfør kommandoen: #make xconfig
 - på den grafiske menu, som fremkommer, vælges: "Save and Exit"
 - udfør kommandoen: #make oldconfig
 - udfør kommandoen: #make dep 
 - udfør kommandoen: #make vmlinux
 - skift directory til /home/tg/drivers og kopier et komplet device-driver eksempel hertil
   (kan downloades fra "Fildeling")
 - ret filen Makefile så den stemmer overens med virkeligheden.
 - udfør en make på device-driveren, overfør den herved oprettede .o-fil til Liab'en og verificer
  at driveren fungerer.
 - nu kan device-driver'ens souce-kode rettes til, så din ønskede funktionalitet opnås
.
 Exercise LIAB-4  Øvelsen omhandler udvikling af en device driver til LIAB'ens A/D-converter.
 Se  "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Exercises/itlnx1_exercise_liab-4.doc"
 Exercise LIAB-5 (projekt-2)  Temperaturovervågningssystem

  Se "Campusnet/ITLNX/Fildeling/Exercises"

 Anvender samtlige device driver's som er udviklet i løbet af kurset