Opgaver i kurset

Senest opdateret 07. december 2009 af  TG
 

Øvelser som bør være udført
Øvelse som udføres i denne uge

 Øvelser som ikke er udført endnu


 

 Exercise 0

 EMNE: Linux-introduktion

 1. Udfør et login som root på en Linux-PC og konfigurer ethernet-port #1 (eth1) og browser (Mozilla), så det bliver muligt
     at tilgå Campusnettet.
Her kan Exercise 1, 2, osv. findes på gruppelink’et ”Opgaver”
 2. Download fra http://www.tldp.org/guides.html denne fil:
   
"Introduction to Linux - A Hands on Guide" i .pdf-format
 3. Gem filen på et USB-Memory-Stick.

 4. Opret en terminal og afprøv en række basale Linux-kommandoer (ls, pwd, cp, mv, cd, mkdir, rmdir
     etc.) og et par netværkskommandoer (ifconfig, ping, host etc.).
 5. Prøv at eksperimentere med terminal-applikationen "tcpdump" og den grafiske applikation "wireshark".

 (NB - Exercise 0 skal IKKE beskrives i en journal. Formålet er udelukkende at introducere Linux som
 værktøj til LAN1-kursets netværks-eksperimenter).
 

 Exercise 1

 EMNE: Flere hosts på
 1 LAN-segment


 1. Konfigurer et mini-netværk bestående af 2 hosts (H1 og H2), forbundet via et LAN-segment.
 2. Verificer at H1 og H2 kan kommunikere, dels ved test med Linux-kommandoer - og dels v.h.a sniffing tools
    ( tcpdump og/eller eller wireshark ).
    ( relevante Linux-kommandoer er: tcpdump, arp, ping og ifconfig )
 3. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
    hændelser på papir ( anvendes til eksamen ).

 Exercise 2
 EMNE: Routing, basalt


 1. Konfigurer et inter-netværk bestående af en host (H1) på et LAN-segment, som via en router
    skal kunne kommunikere med en host (H2) på et andet LAN-segment.
 2. Verificer at de 2 hosts på hver sit LAN-segment kan kommunikere indbyrdes, dels ved test med
    Linux-kommandoer - og dels v.h.a sniffing tools (tcpdump og/eller eller wireshark).
    ( nye relevante Linux-kommandoer er: route og traceroute )
 3. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
    hændelser på papir ( anvendes til eksamen ).
 

 Exercise 3
 EMNE: Routing, detaljeret DEL-EMNE "Method 1 - manual configuration":
 1. Konfigurer et inter-netværk bestående af en host (H1) på et LAN-segment (SEG1), som via to
    routers (R1 og R2) skal kunne kommunikere med en host (H3) på LAN-segment (SEG3). De to
    routers er indbyrdes
forbundet med et segment (SEG2), hvorpå der er tilsluttet en host (H2).
    H2's routertabel skal manuelt konfigureres til at "kende" H1's LAN-segment og H3's LAN-segment.
 2. Verificer at alle 3 hosts (på hver sit LAN-segment) kan kommunikere indbyrdes, dels ved test med
    Linux-kommandoer - og dels v.h.a sniffing tools (tcpdump og/eller eller wireshark).
    ( relevante Linux-kommandoer er: route og traceroute )
 3. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
    hændelser på papir
( anvendes til eksamen ).

 DEL-EMNE "Method 2 - using ICMP-redirection":
 4.
Konfigurer et inter-netværk bestående af en host (H1) på et segment, samt to routers (R1 og R2) på
     samme segment. Afprøv ICMP redirection (styret af R1), så det blive muligt at "pinge" en host
     på et segment (SEG2), som ligger "bag" R2.
 5. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
    hændelser på papir ( anvendes til eksamen ).

 DEL-EMNE "subnets":
 6.
Konfigurer et netværk bestående af et segment (SEG1) med tre routers R1, R2 og R3. "Bag" R2 og
     R3 skal anbringes to subnets (SEG2 og SEG3) med en  passende opdeling af SEG1's
     IP-adresse-område.
     Anbring en host på hvert subnet. (SEG2 kan f.eks. være "administrationsafdelingen" og SEG3 kan
     f.eks. være "udviklingsafdelingen" i et firma).
 7. Verificer at de 2 hosts (på hver sit LAN-segment) kan kommunikere indbyrdes, dels ved test med
     Linux-kommandoer - og dels v.h.a sniffing tools (tcpdump og/eller eller wireshark).
     ( relevante Linux-kommandoer er: route og traceroute )
 8. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
     hændelser på papir ( anvendes til eksamen ).
 

 Exercise 4
 EMNE: DNS - client

 1. Forbind en host til IHA's LAN.
 2. afprøv kommandoerne nslookup og host - ved terminal-anvendelse og  v.h.a
    sniffing tools ( tcpdump og/eller eller wireshark ).

 3. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
    hændelser på papir
( anvendes til eksamen ).
 


 
Exercise 5
 EMNE: DNS - server

 

 Web appendix 9: (Se "Fildeling")

 1. Konfigurer et inter-netværk bestående af en host (H1) på et LAN-segment, som via en router
    skal kunne kommunikere med en host (H2) på et andet LAN-segment. Kommunikationen
    skal kunne verificeres v.h.a. ping-kommandoen "ping h2". ( dvs. at der også skal konfigureres en
    lokal DNS-server ).

 2. Verificer DNS-serverens funktionalitet, dels ved test med Linux-kommandoer - og dels v.h.a
    sniffing tools ( tcpdump og/eller wireshark ).

 3. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
    hændelser på papir
( anvendes til eksamen ).
 

 Exercise 6
 EMNE: telnet
 (TCP-connection)

 
 1. Forbind en host til lokale 610's LAN - på dette LAN skal en eller flere WEB-servere være kørende.
 2. Anvend telnet som "WEB-browser".
 3. Fjern forbindelsen til IHA's LAN.
 4. Konfigurer en telnet server* i en host (H1).
 5. Anvend via et LAN-segment telnet-serveren fra en telnet-client (H2).

 6. Analyser relevante hændelser ( herunder oprettelse og nedlukning af TCP-connection ) på
     LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante hændelser på papir
( anvendes
     til eksamen ).

*) Telnet-server
:
Der er "by default" ikke installeret en telnet server i Fedora Core 10.
telnet-server'en er en del af et "bundt" af små servere som tilhører service xinetd
Forberedelsen består af:
1. En rpm-pakke, som indeholder xinetd til Fedora core 10 (fc10) kørende på en i386 processor, skal downloades og installeres (rpm-kommando).
2. En rpm-pakke, som indeholder en telnet-server til Fedora core 10 (fc10) kørende på en i386 processor, skal downloades og installeres (rpm-kommando).

 

 Exercise 7
 EMNE: e-mail
 (SMTP-/POP3-protokollen)I kan udføre følgende i netværkslaboratoriet:

 1.a  Stop SMTP-server'en SendMail, hvis den er kørende.
       Konfigurer en SMTP-server (PostFix, er indbygget i Fedora Core 10, se www.postfix.org)
       Minimum-løsning: Der skal kunne oprettes en telnet-forbindelse til SMTP-serveren på localhost,
       og sendes en mail fra en bruger til en anden, eksempelvis fra tg til root.
       Ønsket løsning: Der skal kunne sendes en mail fra en bruger i netlab til en anden bruger - mellem
       forskellige maskiner - over netværket.
       Analyser relevante hændelser vha. tcpdump/wireshark.
       Udskriv relevante hændelser på papir ( anvendes til eksamen ).

 1.b  Konfigurer en POP3-server (DoveCot, er indbygget i Fedora Core 10, se www.dovecot.org)
       (Minimum-løsning: Der skal kunne oprettes en telnet-forbindelse til POP3-serveren på localhost,
       og hentes modtaget mail.
       Ønsket løsning: En bruger skal kunne hente en modtaget mail fra POP3-serveren - over netværket)
       Analyser relevante hændelser vha. tcpdump/wireshark.
       Udskriv relevante hændelser på papir ( anvendes til eksamen ).
 

Exercise 8
 EMNE: HTTP-protokollen 1. Konfigurer en web-server på en PC (WS1). Opret en hjemmeside med 3 .jpg billeder i WS1.
 2  Etabler en LAN-forbindelse mellem WS1 og en host (H1), der skal fungere som http-client.
 3. Lad H1 hente hjemmesiden fra WS1 v.h.a. protokollerne http 0.9, http 1.0 og http 1.1.

 4. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
     hændelser på papir
( anvendes til eksamen ).
 

 Exercise 9
 EMNE: DHCP-protokollen
 

   
 VIGTIGT:  I denne exercise SKAL jeres eksperiment-netværk adskilles FULDSTÆNDIGT fra IHA's LAN !!!

 1. Opret en LAN-forbindelse mellem 2 hosts. (H1 og H2).
 2. Tilføj en ekstra PC til segmentet og konfigurer denne til at fungere som DHCP-server.
     DHCP-serveren skal kunne "aflevere" følgende til hver host:
     - en IP-adresse
     - en net-mask
     - IP-adressen på default gateway
     - et domæne-navn
     - IP-adressen på en DNS-server.
 3. Afprøv DHCP-funktionaliteten fra H1 og H2.
 4. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
     hændelser på papir ( anvendes til eksamen ).
 

 Exercise 10
 EMNE: echo-, daytime-,
 chargen protokollerne -
 og FTP-protokollen


 1. Konfigurer et netværk bestående af en host (H1) og en "alsidig" server (S1).
 2. Opret daytime-server funktionalitet i S1 og afprøv denne funktionalitet fra H1.
 3. Opret echo-server funktionalitet i S1 og afprøv denne funktionalitet fra H1
.
 4. Opret chargen-server funktionalitet i S1 og afprøv denne funktionalitet fra H1.
 5. Opret FTP-server funktionalitet i S1 og afprøv denne funktionalitet fra H1.
     FTP-serveren vsftpd anvendes. Som client anvendes kommandoen ftp og/eller f.eks. gftp.
     Undersøg både active og passive mode.
     Default login/password for ftp-serverens login-directory er "anonymous" efterfulgt af
     et vilkårligt password.
     Konfigurer ftp-serveren så login/password bliver restriktiv.
     Konfigurer ftp-serveren så det både bliver muligt at downloade og uploade filer.
     Prøv at logge ind på ftp-serveren med brugernavn "tg" og password "kaffekop". Lander vi i samme
     directory som tidligere i denne øvelse?

 6. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
    hændelser på papir
( anvendes til eksamen ).
 

 Exercise 11
 EMNE: Firewall og NAT


 Øvelse:

 Firewall:

 1. Klargør en echo-server og en daytime-server på en Linux-PC (H1), som er tilsluttet et segment (SEG1).
 2. Anvend denne echo-server fra en Linux-PC (H2) på et andet segment (SEG2).
 3. De to segmenter er forbundet via en Router (R)
 4. Tilret en Firewall (iptables) i R, så det nu bliver umuligt at tilgå echo-serveren i H1 fra H2.
     Det skal stadig være muligt at tilgå daytime-serveren i H1 fra H2.
 5. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
     hændelser på papir
( anvendes til eksamen ).

 hint: www.sslug.dk - Linux bøger - stikord F-> firewall


 NAT (Network Address Translation)
 
 1. Opret DHCP-client-funktionalitet i Linux PC'erne H1 og H2.
 2. Opret NAT-funktionalitet (port translation, one-to-one NAT), DHCP-server-funktionalitet og
     Router-funktionalitet i Linux-PC'en R.
 3. Opret echo-server-funktionalitet i Linux PC'en S.

    H1 -------------!               
    10.0.0.1        !
                    !------------ R -------------------- S
                    !  10.0.0.254   10.1.1.254   10.1.1.1 
    H2 -------------!
    10.0.0.2


 4. H1's og H2's Net-Id/Netmask skal være 10.0.0.0/24. Deres default gateway skal være 10.0.0.254,
    dvs. adressen på R's ene interface.
 5. R's andet interface skal have adressen 10.1.1.254, og R skal forbindes til ECHO-serveren, som skal
    have IP-adressen 10.1.1.1. Netmask for segmentet mellem R og S skal være /24.
 6
. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
     hændelser på papir ( anvendes til eksamen ).

 
 hint: www.sslug.dk - Linux bøger - stikord N-> NAT
 

 Exercise 12
 EMNE: Virtual Private
 Network, VPN


 Øvelse
:

 1. Klargør en FTP-server på en Linux-PC (PC1) på et segment.
 2. Skriv en simpel tekst-fil med et let genkendeligt indhold på denne PC.
 3. Anvend FTP-serveren fra en anden PC (PC2), som tilsluttes samme segment.
     ved at downloade tekstfilen fra PC1.
 5. Inspicer de overførte data v.h.a. tcpdump eller wireshark, målt med tredje PC (via en hub).
 6. Modificer den eksisterende forbindelse mellem PC1 og PC2, så
     forbindelsen mellem PC1 og PC2 bliver til en VPN-forbindelse.
 7. Overfør tekstfilen som tidligere fra PC1 til PC2.
 8. Inspicer igen de overførte data v.h.a. tcpdump eller wireshark (Er data læsbare?)
 9. Analyser relevante hændelser på LAN-segmentet v.h.a tcpdump og/eller wireshark - udskriv relevante
    hændelser på papir
( anvendes til eksamen ).

  hint:
http://www.redhat.com/docs/manuals/enterprise/RHEL-4-Manual/sysadmin-guide/s1-network-config-ipsec.html

 IPSec - Host to Host Connection - Type of Encryption: Automatic (Opsættes v.h.a. grafiske menuer)
 

 Exercise 13
 EMNE: WiFi
  Part 1 - Performance:

  1.Etabler med en bærbar Linux-laptop en WiFi-forbindelse til et ZComax 9100 accesspoint i lokale 610.
     IP-adresse/netmask for dette accesspoint er 192.168.1.1/24.
     SSID er "NETLAB".
     Der anvendes ikke kryptering
     Der er via ethernetkabel tilsluttet en FTP-server til dette accesspoint.
     IP-adresse/netmask for FTP-serveren er 192.168.1.3/24.
     Login er "ftp" og password er "12345678".
     Download en stor fil fra denne server og konstater hvilken teoretisk transmissionshastighed filen er
     download'et med (54 Mbit/sec., 48 Mbit/sec. ...).
     Beregn den reelle transmissionshastighed og beskriv hvilke faktorer der har indvirkning på forskellen
     mellem den teoretiske transmissionshastighed og den reelle transmissionshastighed.
     Hvad sker der med den reelle transmissionshastighed hvis flere FTP-clients downloader samtidigt via
     accesspoint'et?

Part 2 - Handover:

  2. I lokale 610, netværkslaboratoriet, anbringes et ZComax-accesspoint, som har IP-adressen
     192.168.1.1/24.
     I lokale 609, som er et "radiodødt" rum, anbringes et andet ZComax-accesspoint, som har IP-adressen
     192.168.1.2/24.
     SSID i de to accesspoints er det samme, "NETLAB".
     Der anvendes ikke kryptering i de to accesspoints.
     Der oprettes en kablet LAN-forbindelse mellem de to accesspoints via et 30 m langt kabel.

 3. Etabler med en bærbar Linux-laptop en WiFi-forbindelse til access-point i lokale 610.
     Check forbindelsen vha. ping.
     Aflæs MAC-adresse på det aktuelt anvendte accesspoint og den aktuelt anvendte
     transmissionshastighed.
     Gå langsomt fra netværkslaboratoriet til det radiodøde rum (husk at lukke den skærmede dør til
     det radiodøde rum, når I er indenfor).
     Noter hvad der sker undervejs i "vandringen" mellem de to lokaler - og hvad der sker i lokalerne.
     (Betragt output fra KWiFiManager, ping-response-tider og aktuel teoretisk hastighed.

 4. Gentag punkt 3, men denne gang skal ping-testen erstattes af en langvarig TCP-connection, f.eks.
     i form af en FTP-download af en stor fil > 100 Mbyte).
     (Der "kører" en FTP-server på IP-adresse 192.168.1.3/24. Login er "ftp" og password er "12345678"
     Overvåg forløbet mht. til transmissionshastighed og pakketabs-statistik.
     Kan TCP-forbindelsen holde til et handover?
     Hvor lang tid er de to access-points om at blive enige om et handover?

  Beskriv forløbet i en journal, der anvendes som udgangspunkt for en eksamination i IT-LAN1.