E3FYS 1
Noter og slides anvendt i undervisningen

 

Lektion Emne
1 Introduktion til FYS 1
Kursusbeskrivelse - Læringsmål
11 Magnetfeltet på centeraksen i en endelig spole (Mathcad-dokument).
16 Resume: Elektrofysik.
24 Elektriske svingningskredse
24 Dæmpede harmoniske svingninger
24 Resonanskurver.
27 Superposition
27 Frekvensskalaer - "Klaver"
28 Resume: Rotation. Svingninger. Bølger.
  Serway opgavenummer-konvertering til tidligere udgaver.
  Midtvejsevalueringsskema
  Skriftlig opgaveløsning
  Vejledning i mundtlig eksamen.
  Slutevalueringsskema.