ELT4
Noter og slides anvendt i undervisningen

 

Lektion Emne
1 Intro. til ELT 4 - EM-bÝlger og EMC.
14 Midtvejs-/slutevaluering.
  Eksamensprocedure.