ELT 4 - EMC

Lektionsplan og løsningsforslag
Foråret 2006

Bemærk: Lektionsplanen er foreløbig og blive opdateret gennem hele semesteret.
                                                                                                                                                                                        Senest opdateret 20. marts 2006 af LMa

Lektion

Uge

Dato

Emne

Kapitel

Opgaver

1

5

2/2

Rep. elektrofysik. Divergens og curl.

Serway: 23 - 32
T-481: 1 - 2

T-481: 1

2

 

3/2

Maxwells ligninger. Elektromagnetiske bølger.

3 - 4

2, 6, 7, 8

3

6

9/2

EM-bølgers egenskaber. Polarisation.

5 - 6

9, 13

4

 

10/2

Energi i EM-bølger. Antenner.

7,  9 - 10

17
Journalopgave_1*

5

7

16/2

EMC intro. Støjfænomener.

T-306: 1 - 2

10, 19

6

 

17/2

Koblingsmekanismer.

3

T-491: 1, 2, 7, 8

7

8

23/2

Komponenter: Kondensatorer, spoler.

4.1-2

10

8

 

24/2

Komponenter: Ferrit, gasrør, varistorer.

4.3-4

Journalopgave_2*

9

9

2/3 Filtre. 5 14, 15

10

 

3/3

Skærmdæmpning.

6.1

Journalopgave_3*

11

10

9/3

Skærmkasser.

6.2

16, 17

 12

 

10/3

Transient støj.

11

20, 3 S00

13

11

16/3

Praktisk apparatkonstruktion..

12

2 V01/02,

14

  17/3 Opsamling EMC.                         Midtvejsevaluering. 12 Journalopgave_4*

 

 

22/3 Besøg på TDC´s EMC-laboratorium kl. 13-15.
Mødested: Receptionen v. Hovedindgangen, Sletvej 30, Slet.
   

 

     

 

 

                       Litteratur:                          

                            Elektromagnetiske bølger:

                                 
Serway: Physics for Scientists and Engineers, 6th Ed.

                                          Lars Mandrup: Maxwells ligninger og de elektromagnetiske bølger (T-481)

                            EMC:

                                         Keld Skov m.fl.: Grundlæggende EMC I (T-306)

                                         Lars Mandrup: Opgaver til EMC (T-491)