E3-PRG2

 Senest opdateret 20. februar 2004 af  MA

Godkendelsesprocedure:

I løbet af semesteret skal der udføres 2 projekter som udføres i grupper med 2-3 studerende. 

For hvert projekt skal der fra hver gruppe afleveres en fælles projektjournal, hvis omfang skal være på 5-10 sider + bilag. Projektjournalen skal som minimum indeholde følgende: 

  1. De overvejelser der er gjort for at løse problemstillingen i projektet.
  2. Nødvendige diagrammer og programudskrifter for at dokumentere de opnåede resultater.
  3. Konklusion over det opnåede resultat.

For hvert projekt bliver der i pensumplanen afsat nogle skematimer. Der vil ligeledes af pensumplanen fremgå hvilke datoer projektjournalerne skal afleveres. Denne afleveringsfrist skal overholdes og kan kun fraviges i forbindelse med f.eks. sygdom. Projektjournalerne afleveres i 1 eksemplar til underviseren.

Projektjournalerne rettes og tilbageleveres til de studerende i løbet af ca. en uge. De journaler der ikke kan godkendes skal ændres og genafleveres efter nærmere aftale med underviseren.

Godkendelsen af  projektjournalerne er individuel for gruppens deltagere. Hvis den enkelte studerendes bidrag ikke fremgår tydeligt af den fælles øvelsesjournal, kan han/hun blive pålagt at aflevere et individuelt afsnit til godkendelse.

For at bestå E3-PRG2 skal de 2 projektjournaler være godkendte inden afslutningen af semesteret, dvs. lige efter afslutningen af den skriftlige eksamen.

Michael Alrøe
20.2.2004