Netresourcer for BIM 1
Undervisere

 

 

Lektor Lars Mandrup, Ingeniørhøjskolen i Århus, Tlf.: 87 30 24 40, email: lma@iha.dk

Lektor Finn Montad Rasmussen, Ingeniørhøjskolen i Århus, tlf.: 87 30 25 09, email: fmr@iha.dk

Lektor Michel Dalstra, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, email: mdalstra@odont.au.dk