Netresourcer for BIM 1
Noter og slides anvendt i undervisningen

 

Lektion Emne
1 Kursusbeskrivelse og læringsmål.
2 Eksempel: Arm
2 Atomar struktur
3-4 Strain-stress relationer
5 Trækprøvning (pdf). Trækprøvning (Mathcad).
5 Arealmomenter
6 Vridning
7 Snitkræfter
7 Beregning af snitkræfter - opgave C7
8 Bøjning
9 Viscoelasticitet
   
  Pensumliste
  Eksamensspørgsmål
  Eksamensvejledning
  Eksamensrækkefølge
   
Note Pdf-filer
204 Vridning
205 Snitkræfter
206 Bøjning
207 Arealmomenter
   
  Bone-structure
  Opgave: Knoglemekanik
  Biomechanics of Cartilage (brusk, testmetoder) - pdf
  Artikel: Cartilage repair
  Biomechanics of Musculosskeletal Tissues: Preface - pdf
  Biomechanics of Musculosskeletal Tissues: Kap. 1 - pdf
  Biomechanics of Musculosskeletal Tissues: Kap. 2 - pdf
  Biomechanics of Musculosskeletal Tissues: Kap. 3 - pdf
  Biomechanics of Musculosskeletal Tissues: Kap. 4 - pdf
  Biomechanics of Musculosskeletal Tissues: Kap. 5 - pdf
  Biomechanics of Musculosskeletal Tissues: Kap. 6 - pdf
  Biomechanics of Musculosskeletal Tissues: Kap. 7 - pdf
  Biomechanics of the Hip: part 1: The normal Hip - pdf
  Biomechanics of the Hip: part 2: The artificial Hip - pdf
   
  Alloying of metals
  Bindingstyper for metal og keramik
  Deformation and failure of materials
  Degradation of Orthotropisk Implants
  Fejl i implantater
  Fractures of Total HIP Joint Prostheses
  Gitterfejl
  Gitterstrukturer
  Implantatkeramik
  Plastimplantatmaterialer
  Korrosion og korrosionsbeskyttelse
   
  Engelsk materialeordliste
  Udenlandske forkortelser