Netresourcer for BIF 1
Noter og slides

Slides brugt i undervisningen i BIF 1

Lektion

Slide

1 Kursusbeskrivelse og læringsmål.
1 Viscositet. Tabeller.
2 Frie stråler.
3 Pitot-statisk rør. Flowmålere. Cavitation.
4 Eksempel 4.3
5 Material Derivative.
6 Fluid Element Kinematik
7 Massebevarelse.
7 Generelle bevægelsesligninger.
7 Cylinderkoordinater.
8 Viscositetsfrie flow.
9-10 Potentialflow.
11 Navier-Stokes.
11 Parallelle plader - Couette flow.
12 Poiseuille flow.
13 Indgangsområde. Laminar flow.
14 Turbulent flow. Eksempel 8.4 (Mathcad)
15 Moody chart.
Pulsatilt flow.
16 Minor losses.
17 Flowberegninger i rør. Eksempel 8.8 (Mathcad)
18-20 Grænselag.
21 Blodflow i arterierne (Fung kap. 3.1)
21 Bifurcaturer (Fung kap. 3.3)
22 Elastiske kar (Fung kap. 3.4)
23 Bølger i elastiske kar (Note)
24 Refleksion/transmission (Fung kap. 3.11)
25 Ikke-ideelle effekter (Fung kap. 3.14-16)
26 Seperation (Fung kap. 3.17)
26 Indgangsområde (Fung kap. 3.18)
26 Kurvede rør (Fung kap. 3.19)
26 Information i pulsbølger (Fung kap. 3.20)
  CFD (Torben Fründ) (OBS: 15MB)
   
  Pensum
  Eksamensspørgsmål
  Eksamensvejledning
  Eksamensrækkefølge