Algoritmer og datastrukturer (I2ALD1)
Efterår 2008
Informations- og Kommunikations- Teknologi
Ingeniørhøjskolen i Aarhus
Forside ·
Materiale ·
Om kurset ·
Uge for uge ·
Kontakt ·

Uge for uge

Undervisningen i ALD-1 er delt op i teoriundervisning og laboratorieøvelser. Der er i alt 14 undervisningsuger. Der er undervisningsfri i uge 42, og uge 50 og 51 er bufferuge, hvis det bliver nødvendigt at udskyde undervisningen pga. kursus eller lignende i en anden uge.

Teori
I teoriundervisningen vil vi gennemgå teori om algoritmer og datastrukturer. Vi vil også gennemgå laboratorieøvelser i det omfang vi finder det nødvendigt. Det anbefales altid at i har læst det tilhørende pensum før timerne.

Laboratorieøvelser
I laboratorieøvelserne vil vi lave øvelser (!). Vi vil altid starte med at lave øvelserne på klassen, fordi de er mere teoritunge end PRG-øvelser. Når i så har et godkendt udkast til løsning, går i i lab for at implementere den. Det forlanges altid at i har udskrevet og forberedt jer på øvelserne før timerne.

At forberede laboratorieøvelser betyder, at i skal have overvejet, hvilke problemstillinger der er i øvelsen, gjort jer bekendt med de begreber der anvendes og eventuelt have forberedt opklarende spørgsmål. Det er ikke ensbetydende med at i skal have lavet øvelserne hjemmefra.

Eksamen
Eksamen i ALD-1 er mundtlig, uden forberedelse, med på forhånd kendte spørgsmål. Der er afsat 20 minutter til hver studerende, hvoraf 5 minutter er votering - i er altså "i ilden" i 15 minutter. Se spørgsmål og yderligere information på eksamenssiden

Emner
Nedenfor finder du en foreløbig lektionsplan for ALD1. Der kan forekomme ændringer til denne plan løbende.

Uge U/V-uge Emne Pensum Øvelse
35 1 Introduction + The bag M+S kap. 1 + 3.1 Lab 0: The Bag
36 2 Numerical Methods 1+2 IEEE Floating Point-note Lab 3 + 4: Numerical Methods 1 + 2 
37 3 Linked Lists M+S kap. 5
Note om dynamisk hukommelses-allokering
Lab 5: Linked Lists
38 4 Templates M+S kap. 6.1 + 6.2 Lab 6: Template Linked Lists
39 5 Stacks + Queues M+S kap. 8 Lab 7: Stacks + Lab 8: Queues
40 6 Hashing og søgning M+S kap. 12.2 + 12.3 Lab 9: Searching and hashing
41 7 Midtvejsevaluering  + Recursion M+S kap. 9  
42 Undervisningsfri
43 8 Recursion M+S kap. 9 Lab 1: Recursion
44 9 Sorting M+S kap. 13.1 + 13.2 Lab 2: Sorting
45 10 Trees M+S kap. 10 Lab 10: Binary Trees
46 11 AVL Trees - -
47 12 Graphs (intro, term., algoritmer) M+S kap. 15 Lab 11: Dijkstra
48 13 Graphs (representations) M+S kap. 15 Lab 12: Implementation
49 14 Slutevaluering + Repetition    
50 "Buffer"
51 "Buffer"

Opdateret 21. august 2008
Nils Victor Jensen (nvj@iha.dk)