Algoritmer og datastrukturer (I2ALD1)
Efterrår 2008
Informations- og Kommunikations- Teknologi
Ingeniørhøjskolen i Aarhus
Forside ·
Materiale ·
Om kurset ·
Uge for uge ·
Kontakt ·

Om kurset

Placering og omfang
2.semester, obligatorisk kursus IKT-studiet, 5 ECTS points

Læringsmål:

Deltagerne skal ved afslutningen af dette kursus kunne:

Indhold

Undervisningsform
Kursustiden er fordelt på ca. 60% teori, 10% opgaveregning og 30% Lab-øvelser.

Værktøjer
C++-compiler brugt i PRG2

Samspil med andre fag
Øvelser koordineres i passende omfang med undervisningen i PRG2

Eksamen
ALD1 evalueres ved en mundtlig eksamination.

Undervisningsmateriale:
- Michael Main and Walter Savitch: Data Structures & other Objects using C++, Third edition, Addison Wesley, 2005.
- Laboratorieopgaver
- Udleveret materiale


Opdateret 21. august 2008
Nils Victor Jensen (nvj@iha.dk)