Algoritmer og datastrukturer (I2ALD1)
Forår 2008
Informations- og Kommunikations- Teknologi
Ingeniørhøjskolen i Aarhus
Forside ·
Materiale ·
Om kurset ·
Uge for uge ·
Kontakt ·

Kontakt

Forelæser

Nils Victor Jensen
Kontor 530b
Telefon 8730 2450
Email nvj@iha.dk


Opdateret 21. august 2008
Nils Victor Jensen (nvj@iha.dk)