Algoritmer og datastrukturer (I2ALD1)
Efterår 2008
Informations- og Kommunikations- Teknologi
Ingeniørhøjskolen i Aarhus
Forside ·
Materiale ·
Om kurset ·
Uge for uge ·
Kontakt ·

Eksamen
Eksamen i ALD-1 er mundtlig, uden forberedelse, med på forhånd kendte spørgsmål. Der er afsat ca. 20 minutter til eksaminationen af hver studerende, hvoraf 5 minutter er votering - i er altså "i ilden" i 15 minutter.

Forberedelse
Et godt resultat sikres af god forberedelse. I bør, til hvert spørgsmål, forberede hvilke emner i vil tale om, og hvor lang tid i vil bruge på hvert emne. Eksempler på emner kan være forklaring af sammenhængen i en datastruktur, tidskompleksitet for en algoritme, pseudokode for udvalgte metoder, etc.

Et typisk eksamensforløb
Et typisk eksamensforløb er som følger: Først trækkes et spørgsmål, og "agendaen", dvs. hvad i har tænkt jer at tale om, skrives på tavlen og forklares kort. Dette skal ikke tage mere end 1, højst 2 minutter. De følgende ca. 10 minutter bruges på at fortælle det, i har forberedt til spørgsmålet. Den resterende tid bruges til uddybende spørgsmål fra lærer og censor.

 

 

Bemærk, at lærer og censor udmærket kan stille spørgsmål på et hvilket som helst tidspunkt undervejs - det er ikke (nødvendigvis) udtryk for, at der er noget galt med jeres fremlægning. Det kan også være for at opklare, uddybe eller udfordre jer.

Eksamensspørgsmål
Følgende spørgsmål kan trækkes til eksamen:

  1. Numeriske metoder
  2. Linked Lists
  3. Stacks & Queues
  4. Søgning & Hashing
  5. Rekursion
  6. Sortering
  7. Træer
  8. Grafer