ETKDS1
Tid og sted

Kurset kører onsdage i slot 1 og 2 samt fredage i slot 4.
Begge dage i lokale 502.Lærebog

Som primær litteratur bruger vi lærebogen "Introduction to Digital Compression" af Khalid Sayood. Den vil løbende blive suppleret af noter og andet materiale.

Opgaver

Opgaverne og LAB-øvelserne her til højre vil blive stillet løbende igennem kurset - jvf. lektionsplanen.Kursusansvarlig & underviser

Lars G. JohansenKodning af
Digitale Signaler 1

   Officiel kursusbeskrivelse
   Lektionsplan
  • Lektionsplanen skal betragtes som vejle-
    dende - og er dermed ikke bindende. Se den seneste version for Q3 og for Q4.

Opgaver - Lektion 1
Opgaver - Lektion 2
Opgaver - Lektion 3
Opgaver - Lektion 4
Opgaver - Lektion 6

Opgaver - Lektion 9 (aflevering)
Opgaver - Lektion 10 (aflevering)

   Labøvelse A
   Labøvelse B
   Labøvelse CSeneste aflevering for øvelse C: Fredag d. 30. maj

Link til MPEG-1 Video Codec oversigtsartikel: her

Artikel om psykoakustik i MPEG audio: her

Musikfiler til MPEG øvelse: Musik.zip

Eksamensspørgsmål

Matlab funktion til udglatning af frekvensspektre: smthoct.m

Filer med standard stemmer: Stemmer.zip

Matlab function til generering af JPEG skaleringstabeller:
   QuantTables.m
Matlab function til generering af JPEG Huffman tabeller:
   HuffmanTable.m

Note til talekodning: Talekodning - LGJ note

Digitalt TV (Danmarks Radio)

Jordbaseret digitalt tv-sendenet
mail til LGJ

gå til LGJ home